Blog Slovensko

Megaakcia: Štát vám vezme 9 čistých miezd a sľúbi 13. plat

22. 3. 2017 00:00 Keď predseda Danko alias kpt. Výložka príde s geniálnym (ako inak) návrhomuzákoniť povinný trinásty plat, a predseda Fico alias pplk. Hranol takýtonávrh považuje za „podnetný“, ostáva otázka či vôbec…

Uplatnenie na trhu práce závisí od vlastného rozhodnutia

Včera 00:00 V jednej diskusii, zameranej na problematiku vzdelávania a nevyhnutnostisystémových zmien v tejto oblasti som vyjadril názor, že v otázkeuplatniteľnosti absolventov na trhu práce je potrebné sa pýtať…

Fico sa rozbíjaniu medzinárodného obchodu prizerá. Ako fanúšik.

2. 2. 2017 00:00 Pre Slovensko začínajú byť kľúčovým rizikom dnešného usporiadania svetovejekonomiky obmedzenia medzinárodného obchodu, ktorý je nespochybniteľnýmmotorom ekonomického rastu.Podiel medzinárodného…