Blog Slovensko

Ľudia či cesty? Takú otázku Baťa nepoznal.

30. 7. 2017 09:11 V súvislosti s analýzou podmienok výstavby rýchlostnej komunikácie R2 prebiehaverejná diskusia. Na základe záverov Útvaru hodnota za peniaze MFSR sa vnadväznosti na podmienky regionálneho rozvoja…

Čo sa deje okolo slovenských bukových pralesov?

20. 7. 2017 08:56 Máme dedičstvo – prírodu, na ktorú je podľa najnovšieho prieskumu nášhorezortu životného prostredia hrdých 75% občanov Slovenska. Je to najsilnejšífaktor hrdosti občanov na svoju krajinu. Význam…

Nešírme paniku vo Vrakuni a okolí. Rezort intenzívne koná

13. 7. 2017 08:24 Posledné mesiace sa nesú v znamení čoraz ostrejšej diskusie o skládke toxického odpadu v bratislavskej Vrakuni a jej dopade na život obyvateľov. Tých, ktorí žijú či už jej v bezprostrednom okolí…